Izpit za avto je prva naloga, ki se je lotimo ob polnoletstvu

Vsi vemo kako so avta pomembna v sodobnem načinu življenja. Za hitro opravljanje obveznosti nujno potrebujemo avto, saj je prevoz z avtobusom ali vlakom prepočasen. Poleg tega nam avto omogoča, da prenesemo veliko več prtljage, kot nam to omogočajo javni prevozi. Zato lahko rečemo, da so osebe brez opravljenega vozniškega izpita velikokrat v veliko težjem položaju kot osebe, ki so opravile izpit za avto.

Prav iz teh razlogov je izpit za avto prva stvar, na katero pomislimo ob polnoletnosti. To pa zlasti velja za moške, ki so po navadi že od malega navdušeni nad avtomobili. Zato je izpit za avto za njih dogodek, ki se ga zelo veselijo, zato hitro do izpita za avto. Pogoj za opravljanje izpita ni samo polnoletnost, ampak tudi opravljen izpit iz prve pomoči in zdravniško spričevalo, ki se ga pridobi v ambulanti.  se mudi predvsem osebam, ki so dosegle polnoletnost.

izpit za avto

Izpit za avto se opravlja iz dveh delov. Najprej se dela test, na katerem obkrožujete pravilne odgovore. Na testu morate zbrati določeno število točk in šele po tem se lahko udeležite opravljanja praktičnega dela izpita. Za opravljen praktični del, morate prepričati komisijo, da ste osvojili vsa potrebna znanja. To pomeni, da se znate parkirati na več načinov, da vozite varno in previdno, pri čemer upoštevate prometne znake. Izpit za avto lahko opravljajo tudi tujci, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje iz svojih držav. Pri tem gre največkrat za menjavo vozniških dovoljenj, saj slovensko vozniško dovoljenje morajo imeti vsi, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno bivanje več kot 6 mesecev. Ti kandidati so oproščeni teoretičnega dela izpita.

Izpit lahko opravljate za več kategorij. Najpogosteje se opravlja izpit za avto B kategorije. V to kategorijo sodijo vsa osebna in tovorna vozila z največ devetimi sedeži in 3500 kg dovoljene mase. Opravljen izpit te kategorije vam omogoča tudi vožnjo mopedov, maksimalne delovne prostornine motorja do 50 ccm.